Угода на обробку персональних даних

Приєднуючись до цієї Угоди й залишаючи свої дані на Сайті ФОП Кошеленко В. Б. (далі — «Коллаж-Принт»), якому належить сайт demo.pixlpark.ru та інші сервіси на платформі Pixlpark (далі - Сайт) і яке розташоване за адресою 634029, м Томськ, вул. Бєлінського, 18, шляхом заповнення полів форми зворотного зв'язку, Користувач:

  1. Підтверджує, що всі зазначені ним дані належать особисто йому.
  2. Підтверджує і визнає, що їм уважно в повному обсязі прочитано Угода та умови обробки його персональних даних, що вказуються їм в полях онлайн заявки (реєстрації), текст угоди та умови обробки персональних даних йому зрозумілі.
  3. Дає згоду на обробку Сайтом наданих в складі інформації персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації, з метою укладення між ним і Сайтом цієї Угоди, а також його подальшого виконання; висловлює згоду з умовами обробки персональних даних без застережень і обмежень.

Згода дається в тому числі на можливу транскордонну передачу персональних даних та інформаційні (рекламні) оповіщення.

Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, а саме вчинення дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закону від 27.07.2006 N 152-ФЗ «Про персональні дані», і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею та у своєму інтересі.

Згода Користувача на обробку персональних даних є конкретною, поінформованою і свідомою.

Таким чином згода Користувача визнається виконаною в простій письмовій формі, на обробку таких персональних даних: номер телефону, адреса електронної пошти (E-mail), поштову адресу, П.І.Б., поштова і фактична адреса.

Користувач, надає Коллаж-Принт право здійснювати такі дії (операції) з персональними даними: збір і накопичення; зберігання протягом установлених нормативними документами термінів зберігання звітності, але не менше трьох років, з моменту дати припинення користування послуг Користувачем, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення, знеособлення, передача на вимогу суду, в т.ч., третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

Зазначена згода діє безстроково з моменту надання даних і може бути відкликана Вами шляхом подання заяви адміністрації сайту із зазначенням даних, визначених ст. 14 Закону «Про персональні дані».

Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснена шляхом направлення Користувачем відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу електронної пошти (E-mail) zakaz@kollage.com.ua

У разі відкликання суб'єктом персональних даних або його представником Згоди на обробку персональних даних, Коллаж-Принт є вправі продовжити обробку без дозволу суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у пунктах 2 - 11 частини 1 статті 6, частини 2 статті 10 та частини 2 статті 11 Федерального закону №152-ФЗ «Про персональні дані» від 26.06.2006р.

Сайт не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами Інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її відтворення і поширення, здійснені всіма можливими способами.

Сайт має право вносити зміни до цієї Угоди. У разі внесення змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці угоди на обробку персональних даних.

До цієї Угоди та відносин між користувачем і Сайтом, що виникають у зв'язку із застосуванням Угоди, застосовується законодавство Російської Федерації.